Vi utför läcksök på dricksvattenledningar

Vi erbjuder hundsök som ett mycket effektivt arbetssätt för att söka och lokalisera läckor på det kommunala ledningsnätet för dricksvatten

Att ha läckage på vattenledningar där vatten rinner ut i mark är kostsamt och läckorna kan många gånger vara svåra att hitta, framförallt plastledningar och underlag där det kan vara svårt att marklyssna.

Våra specialutbildade hundar klarar att på ett effektivt sätt indikera om det finns läckor på ledningsnätet. 
Ni behöver inte tömma några ledningssystem eller tillsätta något doftämne.

Hunden säger ja/nej, dvs här luktar det/här luktar det inte, den kan inte markera vilken mängd eller storlek det är på läckan.
Ett läcksök med hund går relativt snabbt och under en dag kan hunden söka av en längre sträcka på flera kilometer.

Hunden klarar att söka i de flesta miljöer, den är inte beroende av årstid, temperatur och väder som man är när man ska läcksöka med övrig teknik. 
Ni tjänar på att finna era läckor snabbt och kan undvika att gräva på fel punkt eftersom hunden är träffsäker.Hundsök är ett mycket pålitligt sökverktyg

Våra hundar är välutbildade och har visat mycket hög träffsäkerhet när det gäller att lokalisera läckor på ledningsnätet för dricksvatten.

Eftersom hundarna är lärda att söka efter doftbilden av dricksvatten så har de inga problem att söka i störande miljöer i form av ljud. Hundarna kan söka på alla underlag, skog och mark och i alla väderlekar.

Hur träffsäkra är hundarna?

För kunden är det såklart mycket viktigt att veta om hundarna klarar att lokalisera läckorna inom ett rimligt avstånd. 

Vi för noggrann dokumentation över alla våra utförda sökuppdrag.
Hundarna har sökt och markerat läckor med hög träffsäkerhet på dricksvatten. med olika typer av markförhållande som sand, lera, grus etc, rören har bestått av material som polyeten, segjärn & PVC .
Läckorna har konstaterats och bekräftats av uppdragsgivarna som arbetar med läcksökning.

Återkopplingen från våra kunder är oerhört viktig för att vi ska kunna visa ett rättvist resultat som är mätbart.

Med det sökunderlag vi hittills fått in och med de återkopplingarna som kunderna meddelat oss, visar sig att träffsäkerheten är mycket god. 
Här finns mer utförlig information>>>>>

Anlita oss för hundsök vid misstanke om vattenläckor

Vi är ett bra komplement till övrig teknik, att söka med hund är tidseffektivt, kostnadseffektivt och har hög träffsäkerhet.

Vi erbjuder hundsök för att hitta läckor på fjärrvärmeledningar hos alla landets kommuner, företag och fastighetsägare som har kommunalt dricksvatten in till fastigheterna. Det är en miljövänlig hållbar metod.

Välkomna att kontakta oss för mer information eller boka ett läcksök>>>


Återkoppling från ett av våra sök vi utförde hos Norrvatten.

Bruno markerar för en misstänkt vattenläcka och där vi också fick info efteråt att läcksökningstekniker lokaliserat misstanke om att läckan är ca 10 cm ifrån där Bruno markerat,  Här ser ni hur det såg ut när man grävt. Brunos markering är 10 cm från läcksökningsteknikens markering, en kommunal segjärnsledning DN 100 på ca 2 m djup, ett rörbrott.

”…Det är dyrt att gräva fel och med hjälp av Bruno kan vi komma närmare läckorna och minska störningar för omgivningen, menar Peter Karlsson, läcksökare på Norrvatten….”

Läs hela artikeln här>>>


Återkoppling från två olika läcksök på Tjörn.

Bilderna visar när Bruno markerar för misstänkta vattenläckor och där man också konstaterat av läcksökningstekniker att det är misstanke om läckage innan man beslutar för att gräva. 
Bild 1-2: Visar att Brunos markering var 1-2 meter från konstaterad bekräftad vattenläcka vid grävning. Galvat rör 50 på ca 1,5 djup.
Bild 3-4: Visar att läckan var vid den ventil som Bruno markerar och vid en gammal galvad ledning , djup ca 1,5 meter

”Bruno markerar 5/5 läckor på mindre än en timme, som sagt imponerande”

Kul och se ditt jobb med Bruno! Väldigt imponerande att åka 40-50 mil och hoppa ut och klippa 5/5 läckor på mindre än en timme, som sagt imponerande! 
-Sen att han fixade den läckan som jag trodde skulle vara svårast på ett galant sätt.
Detta skapar nyfikenhet inför framtiden.

/Nöjd Kund


”Du har en otroligt duktig hund, den andra markeringen var klockren

Vi har nu fått uppgrävt och det visade sig att din hund har gjort ett bra jobb. Den första markeringen hunden gjorde så blev han lite vilseledd av leran i marken. Läckan var ca. 3-4 meter där ifrån. Den andra markeringen var klockren.
Du har en otroligt duktig hund.
Jag har talat mig varm för vovven.
Ett stort tack till vovven.”

/Brf Kristinehamn