Hundägarservice utför läcksök på Fjärrvärme och Dricksvattenledningar

Misstänker du vattenläcka på dricksvatten eller fjärrvärmeledningar?


Vi erbjuder hundsök som ett mycket effektivt arbetssätt för att söka och lokalisera läckor på dricksvattenledningar och fjärrvärmenätet.
Att ta hjälp av hund är ett fantastiskt bra komplement till övriga läcksökningsmetoder.
Det är miljövänligt och ni sparar både tid & pengar att använda hund som läcksöker.
läs mer>>>

Dricksvattenläckor

Ni behöver inte tömma eller tillsätta något ämne i era ledningssystem, utan hunden söker och markerar på vatten som läckt ut i marken
läs mer>>>

Läckor på Fjärrvärmeledningar

Vi har mycket hög träffsäkerhet när det gäller att lokalisera läckor på fjärrvärmenätet.
läs mer>>>

Vi arbetar professionellt

Hundarna är utbildade att söka och markera det vatten som finns i ledningarna, både vad gäller vatten och fjärrvärme, vilket innebär att inga system behöver tömmas och inga andra ämnen tillsättas och hundarna kan även hitta de dolda läckorna oavsett material i ledningarna. 

Vårt Team

Jeckov

Schäfer
Utbildad i läcksök på Fjärrvärmeledningar.

Certifierad
Vägglussök

Susanne Kihl

Dressör
Specialsök
Hundförare

Bruno

CockerSpaniel
Utbildad i läcksök på dricksvatten

Certifierad
Vägglussök

HundägarService har även kurser, yrkesutbildningar, läger och träningar i Specialsök och Spår. Besök vår hemsida och läs mer.

Misstänker du vägglöss?

Ett tecken på att du har drabbats av vägglöss är om du börjar upptäcka bett.
Att söka efter vägglöss med en utbildad hund ger en otroligt hög träffsäkerhet  i jämförelse med en skadedjurstekniker. Det är inte alltid spåren efter vägglöss syns med blotta ögat, men hunden kan känna vittringen av dom.