Vi utför läcksökning med hund på fjärrvärme & dricksvattenledningar

Vi erbjuder hundsök som ett mycket effektivt arbetssätt för att söka och lokalisera läckor på kommunala dricksvattenledningar och fjärrvärmenätet. Hundarna har en hög träffsäkerhet att finna läckor.

Vi är endast ett fåtal i hela världen som kan erbjuda läcksök med hund på dricksvatten och fjärrvärmeläckor, vårt arbetssätt är unikt.

Att ta hjälp av hund är ett fantastiskt bra komplement till övriga läcksökningsmetoder. Det är miljövänligt och ni sparar både tid & pengar att använda hund som läcksöker.

Inget system behöver tömmas och inga ämnen behöver tillsättas, utan hundarna söker och lokaliserar det vatten som finns i era ledningar.

Hundarna klarar att söka och markera för läckor i de flesta miljöer, årstider och väder, de är även störningståliga.


Våra uppdragsgivare


Kundnöjdhet


Kontakta oss för att boka läcksökning med hund

Vi utför gratis konsultation/rådgivning innan bokning.

Hundägarservice Specialsök är medlem i branschorganisationer.