Misstänker du vattenläcka på dricksvatten eller fjärrvärmeledningar?

Vi erbjuder hundsök som ett mycket effektivt arbetssätt för att söka och lokalisera läckor på dricksvattenledningar och fjärrvärmenätet.

Vi är endast ett fåtal i hela världen som kan erbjuda läcksök med hund på dricksvatten och fjärrvärmeläckor, vårt arbetssätt är unikt.

Att ta hjälp av hund är ett fantastiskt bra komplement till övriga läcksökningsmetoder.
Det är miljövänligt och ni sparar både tid & pengar att använda hund som läcksöker.


Hundägarservice utför läcksök på Fjärrvärme och Dricksvattenledningar

  • Hunden använder sitt luktsinne och lokaliserar doftbilden av det vatten den är utbildad att markera för.
  • Inget system behöver tömmas och inga ämnen behöver tillsättas, utan hundarna söker och lokaliserar det vatten som finns i era ledningar.
  • Att använda hunden vid sök efter läckor på det kommunala ledningsnätet för dricksvatten eller fjärrvärme är effektivt.
  • Man sparar både tid och pengar att använda hunden som ett hjälpmedel.
  • Hundarna klarar att söka och markera för läckor i de flesta väder som snö, regn, kyla och värme.
  • När det är svårt för oss människor att läcksöka så funkar det ändå att söka med hund som är både störningstålig i både miljöer och när det gäller ljud

Hundarna har en hög träffsäkerhet att finna läckor och det är ett oerhört bra hjälpmedel att komplettera till övrig teknik.

Att ta hjälp av hund är ett fantastiskt bra komplement till övriga läcksökningsmetoder.
Det är miljövänligt och ni sparar både tid & pengar att använda hund som läcksöker.
Ni behöver inte tömma eller tillsätta något ämne i era ledningssystem, utan hunden söker och markerar på vatten som läckt ut i marken


”I våras fick Norrtälje Energi en indikation på att det fanns en större fjärrvärmeläcka i nätet. Trots flera olika insatser med flyg och värmekamera var det svårt att hitta läckan. Räddningen blev en sökhund – Aspirant Jeckov.””

— Dennis Asplund , Norrtälje Energi

Räddaren i nöden- Läcksökaren Bruno

Vattenläckage är aldrig roligt – oavsett om det är inomhus eller utomhus. Utdragna läcksökningar, klagomål från medlemmar och fakturor med höga belopp..

Det första man behöver göra är att lokalisera läckaget, något som i många fall är lättare sagt än gjort.
Men ett företag har hittat en ganska unik lösning – och tar hjälp av människans bästa vän. 

Läs hela artikeln här>>>

Kvalitetsarbete

Vi vill leverera kvalité på våra tjänster.
Hundägarservice Specialsök vill bidra till att i ett tidigt skede skapa en kvalitetssäkring för läcksökning med hund.
Detta är viktigt då det skapar en säkerhet i att de hundar och förare, var för sig men likaså som ekipage, som marknadsförs för läcksökning håller en hög standard i enighet med branschens krav.
Ett kvalitetssäkringsarbete är nu påbörjat i samarbete med flera stora aktörer och mer information kommer att uppdateras löpande.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete>>>

Hundägarservice Specialsök är medlem i branschorganisationer.