Hundägarservice Specialsök


Susanne Kihl innehar Gedigen kunskap & Erfarenhet

Verksamheten med specialsökhundar startades 2013 av Susanne Kihl. Specialisering mot vattenläckor började utvecklas under 2021 och är nu ett färdigt koncept med dokumenterat hög träffsäkerhet i hundarnas fyndmarkeringar. I takt med att företagets verksamhet växer utbildas nya hundförare och specialsökhundar. Dessa arbetar parallellt med Susanne tills ställda krav på bl.a. träffsäkerhet är uppfyllda och dokumenterade.

Susanne har arbetat professionellt med hundar i över 40 år och har utbildat specialsökhundar som t.ex. sprängämneshundar, minhundar, mögelhundar, vägglushundar och vattenläckagehundar. Hon har utbildat ledarhundar, tjänstehundar åt flygvapnet och militärpolisen. För att matcha specialiseringen mot läcksök har hon läst en 1-årig yrkesutbildning inom läcksök och är därmed examinerad läcksökare och rörnätsutredare.

Våra specialsökhundar

Oopzie

Schäfer
Utbildad i läcksök på Fjärrvärmeledningar.

Bruno

CockerSpaniel
Utbildad i läcksök på dricksvatten och certifierad vägglushund.

Algot

CockerSpaniel
Är under utbildning

Aro

Labrador

Är under utbildning

Jussi

Labrador

Är under utbildning

Vårt motto

”Full fart spar tid”