Hundägarservice Specialsök

Hundägarservice Specialsök startades 2013 och har sedan dess expanderat i positiv riktning och idag har företaget en verksamhet inom läcksökning med hund.

Vi utgår från Kungälv men utför operativa läcksök på dricksvatten och fjärrvärme i hela Sverige
Vi erbjuder hundsök för att hitta vattenläckor på dricksvattenledningarna och fjärrvärmeledningar hos alla landets kommuner, företag och fastighetsägare som har kommunalt vatten eller fjärrvärme in till fastigheterna.

Vi har utfört ett stort antal sök på vattenläckor både inom dricksvatten och fjärrvärme med dokumenterat hög träffsäkerhet.

Företaget erbjuder yrkesinriktade utbildningar i specialsök- preparatsök.

Hundägarservice strävar efter att ha nära kundkontakter och skapa ett långvarigt och bra samarbete, där vi tillsammans formar och finner lösningar med hög kvalitet på beställd tjänst. 


Susanne Kihl innehar Gedigen kunskap & Erfarenhet

Susanne har varit yrkesverksam i 40 år och arbetat som dressör, sökhundsförare med sprängämneshund i skyddsklassad industri och arbetat med omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen.

Susanne har dresserat och levererat ca 35 st bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar, mögelhund och ledarhundar.
Hon är utbildad för dressöryrket för flera olika kategorier tjänstehundar, såsom bevakningshundar, ledarhundar och specialsökhundar. Hon har utbildat och levererat hundar mot uppsatta kravspecifikationer åt Försvarsmakten, SRF mfl.

Susanne har stor kompetens inom specialsökhundar då hon både operativt själv arbetar med sökhundar inom läcksökning och tidigare vägglussök. Hon har dessutom under många år hållt hundkurser och yrkesutbildningar inom dessa ämnen.

Våra specialsökhundar

Alla våra hundar är miljöstarka och opåverkade av sin omgivning och klarar att koncentrera sig  oavsett vilka störningar som finns i omgivningen.

Med lång yrkeserfarenhet inom hund så vet vi hur oerhört viktigt det är att hunden har de rätta mentala egenskaperna för att bli en bra arbetande sökhund. 

Vårt Team

Oopzie

Schäfer
Utbildad i läcksök på Fjärrvärmeledningar.

Susanne Kihl

Dressör
Specialsök
Hundförare

Bruno

CockerSpaniel
Utbildad i läcksök på dricksvatten och certifierad vägglushund.