Susanne Kihl

Gedigen kunskap & Erfarenhet

Susanne har dresserat både tjänstehundar mot försvarsmakten, minhundar och sprängämneshundar, samt ledarhundar för synskadade och har arbetat som sökhundsförare med sprängämneshundar vid kärnkraftverken och fått biträda som instruktör under upplärning av nya hundförare, arbetat med omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen
Susanne har mångårig yrkeserfarenhet inom vägglussök, hundkurser och yrkesutbildningar

Vi utför operativa läcksök på dricksvatten och fjärrvärme

Vi erbjuder hundsök för att hitta vattenläckor på dricksvattenledningarna och fjärrvärmeledningar hos alla landets kommuner, företag och fastighetsägare som har kommunalt vatten eller fjärrvärme in till fastigheterna


Arbetet utförs professionellt och diskret

Vi strävar efter att ha nära kundkontakter och skapa ett långvarigt och bra samarbete, där vi tillsammans formar och finner lösningar med hög kvalitet på beställd tjänst, och vårt mål är att du som kund ska bli nöjd.

Vi utför våra uppdrag på ett diskret vis och vi håller sekretess mot vilka kunder vi arbetat hos, såvida inte kunden har gett oss tillåtelse att använda dom som referens.

Våra Certifierade Vägglushundar

Skandinavisk Hundkompetens AB

Bruno & Jeckov är certifierade för vägglussök av ett oberoende företag, Skandinavisk Hundkompetens AB som specialiserar sig att certifiera olika specialsökhundar för civila aktörer inom specialsök.

Våra vägglushundar är kvalitetstestade och certifierade, de är utbildade att söka och markera  levande vägglöss i alla dess stadier i miljöer där vägglössen kan förekomma.

Certifiering hos Bed Bug Foundation
Under vintern 2018 certifierades Aspirant´s Jeckov hos Bed Bug Foundation genom Larry Hansen som var ansvarig certifierare.
Bed Bug Foundation är en europeisk obeorende organsiation för att säkerställa kvaliteén över vägglushundar som arbetar operativt inom eu.

Våra specialsökhundar är miljöstarka och opåverkade av sin omgivning och klarar att koncentrera sig  oavsett vilka störningar som finns i omgivningen.

Med lång yrkeserfarenhet inom hund så vet vi hur oerhört viktigt det är att hunden har de rätta mentala egenskaperna för att bli en bra arbetande sökhund.