Kontakta oss  

Hundägarservice- Specialsök
Susanne 0702-572575
susanne.kihl@outlook.com


Du kan gärna använda formuläret nedan så kontaktar vi dig

GDPR – personuppgiftslagen 

Personuppgiftsansvarig för Hundägarservice – Specialsök

Hundägarservice använder dina personuppgifter för kommunikation med dig för att hantera dina betalningar och för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. 
För kommunikation och hantering avseende specialsök sparas personuppgifterna till dess fakturan är betald plus ett år. 

Personuppgifter som behövs för bokföring sparas sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.
För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge det krävs enligt gällande lag