Kvalitetssäkring

Vi vill leverera kvalité på våra tjänster.
Vi är endast ett fåtal i hela världen som kan erbjuda läcksök med hund på dricksvatten och fjärrvärmeläckor.
Vårt arbetssätt att söka läckor med hundar är unikt och vi är endast ett fåtal som är utbildade och arbetar med detta i hela världen.
Hundägarservice Specialsök vill bidra till att i ett tidigt skede skapa en kvalitetssäkring för läcksökning med hund.

Detta är viktigt då det skapar en säkerhet i att de hundar och förare, var för sig, men likaså som ekipage, som marknadsförs för läcksökning håller en hög standard i enighet med branschens krav.

Vi samarbetar med DRICKS/Chalmers och vi ska tillsammans gå igenom resultaten av våra sökuppdrag på de kommunala ledningsnätet som vi hittills genomfört.

Ett kvalitetssäkringsarbete är nu påbörjat i samarbete med flera stora aktörer, både inom vatten & fjärrvärme. 

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är att göra det tydligt för kunden och visa vårt sökresultat, vilket innebär hur träffsäkert det är att använda hundar i läcksökningsarbetet.
Vi har dokumenterat och sammanställt samtliga sök som våra hundar utfört sedan starten 2021 på både vatten & fjärrvärme.  Vi vill kunna visa mätbara resultat för våra kunder.
Önskar du som kund få ta del av resultatet så kontakta oss.

Välutbildade hundar
Att arbeta proffessionellt med hundar krävs att man har kunskap om hur dressyren går till och de hundar som utför sök hos oss har en utbildningstid på ca 6-10 månader beroende på vilken individ som ska utbildas och vilken utbildningsnivå den hunden har vid start av utbildningen, dvs om det är en valp eller en äldre hund som är grundtränad.  

Våra specialsökhundar är miljöstarka och opåverkade av sin omgivning och klarar att koncentrera sig oavsett vilka störningar som finns i omgivningen.

Med lång yrkeserfarenhet inom hund så vet vi hur oerhört viktigt det är att hunden har de rätta mentala egenskaperna för att bli en bra arbetande sökhund. 
Hundarna tränas och arbetar varje dag, vilket även innefattar dressyr, kondition och skötsel för att kunna utföra ett kvalitativt sökarbete.

Vi arbetar professionellt
Hundarna är utbildade att söka och markera det vatten som finns i ledningarna, både vad gäller vatten och fjärrvärme, vilket innebär att inga system behöver tömmas och inga andra ämnen tillsättas och hundarna kan även hitta de dolda läckorna oavsett material i ledningarna. 

Vi strävar efter att ha nära kundkontakter och skapa ett långvarigt och bra samarbete, där vi tillsammans formar och finner lösningar med hög kvalitet på beställd tjänst, och vårt mål är att du som kund ska bli nöjd.


Läcksökningsutbildning

För att öka min egen kunskap så går jag en ettårig yrkesutbildning på distans inom läcksökning hos Arena Yrkeshögskola i Stockholm.
Detta gör att jag lär mig se helheten och förstå läckproblematiken.

Kompetensutveckling för både förare och hundar är något som är oerhört viktigt för att kunna presetera på topp.


Vi har kompetensintyg för Arbete på Väg.

Har godkänd utbildning för att arbeta på väg