Kvalitetsarbete

Vi vill leverera hög kvalité på våra tjänster, och jag är även utbildad läcksökare och rörnätsutredare.
Kompetensutveckling för både förare och hundar är något som är oerhört viktigt för att kunna prestera på topp.

Vårt arbetssätt att söka läckor med hundar är unikt och vi är endast ett fåtal i hela världen som kan erbjuda läcksök med hund på dricksvatten och fjärrvärmeläckor.
Hundägarservice Specialsök vill bidra till att i ett tidigt skede skapa en kvalitetssäkring för läcksökning med hund.

Detta är viktigt då det skapar en säkerhet i att de hundar och förare, var för sig, men likaså som ekipage, som marknadsförs för läcksökning håller en hög standard i enighet med branschens krav.

Vi har samarbetat med DRICKS/Chalmers och de har gjort ett kandidatarbete av dricksvattenläckage med jämförelse av läcksökningsmetoder.
Det framkom att läcksökningshunden har stora fördelar när det kommer till plastledningar och bullriga miljöer då den akustiska metoden är svår att använda vid dessa förutsättningar.
Här kan du läsa dokumentationen om hela examensarbete på kandidatnivå om läcksökningsmetoder:

Ett kvalitetssäkringsarbete är nu påbörjat i samarbete med flera stora aktörer, både inom vatten & fjärrvärme. 

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är att göra det tydligt för kunden och visa vårt sökresultat, vilket innebär hur träffsäkert det är att använda hundar i läcksökningsarbetet.
Vi har dokumenterat och sammanställt samtliga sök som våra hundar utfört sedan starten 2021 på både vatten & fjärrvärme.  Vi vill kunna visa mätbara resultat för våra kunder.
Vi har fram till juni 2023 utfört 117 sök hos 30 olika uppdragsgivare på drickvattenläckor:
Vi har fått 47 återkopplingar med en träffsäkerhet där 40 av hundens markeringar är inom 0-2 m.

Välutbildade hundar
Att arbeta proffessionellt med hundar krävs att man har kunskap om hur dressyren går till och de hundar som utför sök hos oss har en utbildningstid på ca 6-10 månader beroende på vilken individ som ska utbildas och vilken utbildningsnivå den hunden har vid start av utbildningen, dvs om det är en valp eller en äldre hund som är grundtränad.  

Våra specialsökhundar är miljöstarka och opåverkade av sin omgivning och klarar att koncentrera sig oavsett vilka störningar som finns i omgivningen.

Med lång yrkeserfarenhet inom hund så vet vi hur oerhört viktigt det är att hunden har de rätta mentala egenskaperna för att bli en bra arbetande sökhund. 
Hundarna tränas och arbetar varje dag, vilket även innefattar dressyr, kondition och skötsel för att kunna utföra ett kvalitativt sökarbete.

Vi arbetar professionellt
Hundarna är utbildade att söka och markera det vatten som finns i ledningarna, både vad gäller vatten och fjärrvärme, vilket innebär att inga system behöver tömmas och inga andra ämnen tillsättas och hundarna kan även hitta de dolda läckorna oavsett material i ledningarna. 

Vi strävar efter att ha nära kundkontakter och skapa ett långvarigt och bra samarbete, där vi tillsammans formar och finner lösningar med hög kvalitet på beställd tjänst, och vårt mål är att du som kund ska bli nöjd.


Läcksökningsutbildning

För att öka min egen kunskap så har jag gått under 2022-2023 en ettårig yrkesutbildning på distans inom läcksökning hos Arena Yrkeshögskola i Stockholm.
Detta gör att jag lär mig se helheten och förstå läckproblematiken.

Här nedan kan du läsa om mitt examensarbete:
*Hur träffsäker är hunden i jämförelse med andra läcksökningsmetoder och hur långt ifrån läckorna har Bruno markerat?
*Hur omfattande är vattenläckaget på vårt kommunala ledningsnät i vårt land och vad kan det bero på?
*Vad kan en vattenläcka kosta att laga?


Vi har kompetensintyg för Arbete på Väg.

Har godkänd utbildning för att arbeta på väg