Välutbildade hundar och Tjänstbarhetsbedömning

Vårt arbetssätt att söka läckor med hundar är unikt och vi är endast ett fåtal i hela världen som kan erbjuda läcksök med hund på dricksvatten och fjärrvärmeläckor.
Hundarna är utbildade att söka och markera det vatten som finns i ledningarna, vilket innebär att inga system behöver tömmas och inga andra ämnen tillsättas.

Utvärdering av resultat
Vi är med i Branschorganisationen BOSH för sökhundar. Där finns en samlad kraft och det är en plattform med kunskap och kompetens inom sökhundsområdet. Deras huvudsyfte är att erbjuda dig som uppdragsgivare tillgång till de bästa sökhundsekipagen, oavsett ditt specifika behov.