Vi utför läcksök på Fjärrvärme


Vi erbjuder hundsök som ett mycket effektivt arbetssätt för att söka och lokalisera läckor på fjärrvärmenätet.

Att ha läckage på fjärrvärmeledningar där vatten rinner ut i mark är kostsamt och läckorna kan många gånger vara svåra att hitta, trots fuktlarm på rören så vet man inte alltid var läckan är någonstans, alla ledningar har inte larmtråd, vilket kan försvåra det ytterligare.

Våra specialutbildade hundar klarar att på ett effektivt sätt indikera om det finns läckor på ledningsnätet. 

Ni behöver inte tömma några ledningssystem eller tillsätta något doftämne.

Hunden säger ja/nej, dvs här luktar det/här luktar det inte, den kan inte markera vilken mängd eller storlek det är på läckan.

Ett läcksök med hund går relativt snabbt och under en dag kan hunden söka av en längre sträcka på flera kilometer.

Hunden klarar att söka i de flesta miljöer, den är inte beroende av årstid, temperatur och väder som man är när man ska flygtermografera eller använda sig av värmekamera. 

Ni tjänar på att finna era läckor snabbt och kan undvika att gräva på fel punkt eftersom hunden är träffsäker

Hundsök är ett mycket pålitligt sökverktyg

Våra hundar är välutbildade och har visat mycket hög träffsäkerhet när det gäller att lokalisera läckor på fjärrvärmenätet. Eftersom hundarna är lärda att söka efter doftbilden av fjärrvärme så har de inga problem att söka i störande miljöer i form av ljud.
Hundarna kan söka på alla underlag, skog och mark och i alla väderlekar.

Hur träffsäkra är hundarna?

För kunden är det såklart mycket viktigt att veta om hundarna klarar att lokalisera läckorna inom ett rimligt avstånd. 

Vi för noggrann dokumentation över alla våra utförda sökuppdrag.
Hundarna har sökt och markerat läckor med hög träffsäkerhet på fjärrvärme. med olika typer av markförhållande som sand, lera, grus etc.
Läckorna har konstaterats och bekräftats av uppdragsgivarna som arbetar med läcksökning.

Återkopplingen från våra kunder är oerhört viktig för att vi ska kunna visa ett rättvist resultat som är mätbart. Det får vi när man åtgärdat läckan.
Med det sökunderlag vi hittills fått in och med de återkopplingarna som kunderna meddelat oss, visar sig att träffsäkerheten är mycket god. 

Hunden har markerat på samma platser som värmekamera, flygtermografering och larmtråd har gett utslag.

Vill ni har mer utförlig information är ni välkomna att kontakta oss så mailar vi den till er.

Anlita oss för hundsök vid fjärrvärmeläckor

Vi är ett bra komplement till övrig teknik, att söka med hund är tidseffektivt, kostnadseffektivt och har hög träffsäkerhet.

Vi erbjuder hundsök för att hitta läckor på fjärrvärmeledningar hos alla landets kommuner, företag och fastighetsägare som har fjärrvärme in till fastigheterna. Det är en miljövänlig hållbar metod.

Välkomna att kontakta oss för mer information eller boka ett läcksök>>>


”Tack vare att hunden markerat på flera ställen i området så lyckades vi hitta läckan snabbare och slippa gräva i blindo.”

— Fjärrvärmekund

Fjärrvärmeläcka hos Norrenergi

Återkoppling från ett av våra sök som vi utförde hos Norrenergi en regnig höstdag 2021. Jeckov markerar för en misstänkt fjärrvärmeläcka och resultatet ser ni när man grävt. 
Fick information efter Jeckov markerat att man även fått utslag från värmekamera på samma plats som Jeckov markerat. En mycket liten läcka på ett T-stycke.

Sök i snö hos Mälarenergi

Här markerar Jeckov rakt över läckan, grävning senare bekräftar att han markerat exakt var läckan var.

Klockren markering, bara att gräva
Kundens kommentar


Läcksök hos Norrtälje Energi

Det finns många fördelar med hundsök, enligt Dennis Asplund:
Vi sparar mycket pengar tack vare hundsök i jämförelse om vi måste stänga av och gräva upp en hel gata för att hitta en läcka.
Att gräva kostar sällan mindre än 100 000 kronor. Aspirant Jeckov är väldigt träffsäker. Vi har sett att han markerar väldigt nära läckan.