Hundägarservice Specialsök har påbörjat ett projekt med flertalet kommuner i vårt närområde och vi har fått möjlighet att söka läckor på de ledningar där man redan sökt manuellt av person med deras sökteknik och där man vet var vattenläckorna finns. 

Trots vattenledningarnas djup som varierar mellan 1-3 m under mark med olika typer av markförhållande där rören kan bestå av material som polyeten, järn & PVC , så har hunden hittills visat hög träffsäkerhet på dessa sträckor som är sökta och markerar i området där läckan konstaterats av personal från kommunen som arbetar med läcksökning.

Att söka dricksvattenläckor med hund på det kommunala ledningsnätet är både kostnadseffektivt och tidsparande.

Det finns många fördelar med att ta hjälp av oss för att söka vattenläckor på dricksvattenledningarna.

  • Ni behöver inte tömma eller tillsätta något ämne i era ledningssystem, utan hunden söker och markerar på dricksvatten som läckt ut i marken.
  • Att ta hjälp av hund som söker vattenläckor är ett oerhört bra komplement till ert övriga arbete, då hundens sök går relativt snabbt i förhållande till att söka manuellt. 
  • Det är miljövänligt, kostnadseffektivt och hunden kan även söka i miljöer med störande ljud.
  • Man kan använda hunden att söka en sträcka för att lokalisera var läckan finns, men även som en efterkontroll för att se att läckan är åtgärdad efter lagning.
  • Hunden kan söka och markera de dolda läckorna oavsett material i ledningarna.
  • Vi arbetar de tider kunden har behov, vilket innebär att vi kan söka ledningsnätet under kvällar eller helger, där ni anvisar oss vilka sträckor som ska sökas, därefter meddelar vi ansvarig person var ev. läcka påträffas och ni kan kontrollera området manuellt före ni påbörjar grävning.

Vårt mål är att skapa långvariga samarbeten med kunderna där en hög kvalité på våra tjänster ska levereras.

Vi har många års yrkeserfarenhet av sökhundar i arbete inom olika områden med specialsök.

Tjänsten är under utveckling och vår förhoppning är att inom snar framtid kunna erbjuda hundsök för att hitta vattenläckor på dricksvattenledningarna hos alla landets kommuner. 

Vill du boka ett möte?

Kontakta mig för prisuppgift.

Om oss i Media!

Om oss och läcksök I SVT Nyheter>>>


Dricksvatten – Vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 4 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Hur ofta reflekterar du över att vi har rent vatten direkt i kranen? Varje dag när det rinner som det ska? Eller tänker du bara på det vid de få tillfällen då vattnet är avstängt eller kanske när du har varit utomlands och fått köpa flaskvatten eller dricka vatten som smakar klor?

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Den som producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är skadliga för vår hälsa.

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för att vi även i framtiden ska ha bra dricksvatten. 

Det går inte att mäta verkliga läckor. Istället mäts skillnaden mellan det vatten som levereras till dricksvattennäten och vattenförbrukningen hos kunderna. 

De senaste somrarnas torka och vattenbrist har gjort att dricksvattenförsörjningen hamnat i fokus.

Det levereras totalt omkring 856,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år, vilket motsvarar mer än 1 400 fyllda Globen-arenor. 

Om man antar att de verkliga läckorna på knappa 15 procent är jämnt fördelade över hela ledningsnätet är läckaget från det kommunala dricksvattennätet runt 99 miljoner kubikmeter. Det privata nätet svarar för cirka 30 miljoner kubikmeter.

Källa:
Livsmedelsverket
Svenskt vatten

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/fakta-om-utlackage/