Vägglushunden är ett utmärkt arbetsredskap som kan användas både i:

  • ett förebyggande syfte
  • vid misstanke om vägglöss
  • vid spridningskontroll
  • efterkontroll vid saneringar, som garanti på att inga levande vägglöss finns kvar

Att ta hjälp av en utbildad vägglushund innebär en otroligt hög träffsäkerhet att finna vägglössen i jämförelse med en skadedjurstekniker.

Det är inte alltid spår efter vägglöss syns med blotta ögat, men hunden kan känna vittringen av dom.

Hunden är idag helt överlägsen alla andra hjälpmedel. 
Med sin känsliga nos skannar den av ett område så mycket fortare än vad vi människor har möjlighet att göra!

Förebyggande arbete 

Att arbeta förebyggande mot vägglössen är en god investering för din verksamhet då vägglöss inte är något som någon av oss önskar ha som sängkompis. 

Höj er status och goda rykte genom att låta era gäster få mötas av informationen att ni regelbundet kontrollerar era fastigheter/rum/stugor med hundsök i ett förebyggande syfte. 

Ju tidigare man gör upptäckten av ev ett vägglusangrepp, ju snabbare kan man sanera och åtgärda, vilket också blir en ekonomisk besparing, då sanering många gånger uppgår till höga kostnader och tar tid.

Vägglössen bryr sig inte om hur rent eller smutsigt det är, om det en en lyxvilla eller koja, utan finns det bara en människa i deras närhet så är dom nöjda. 

Spridningskontroll

Spridningen av vägglössen i vårt samhälle har inget med hygien att göra, utan det kan räcka att en granne har fått vägglöss och de kan lätt förflytta sig mellan lägenheter genom ventilation & elnätet, men även via tvättstugan och andra gemensamma utrymmen.

När väl problemet med ett angrepp av vägglöss uppkommit så blir det ofta både en hög kostnad för sanering, men även ett trauma för den enskilda person som drabbas.

Vägglöss förökar sig snabbt då en befruktad hona lägger ca 2-8 ägg om dagen och efter ca en vecka kläcks äggen till nymfer och efter ytterligare ca 6 veckor så är det en vuxen vägglus. Då förstår du att det går fort att få ett vägglusangrepp i en fastighet.

En trygghet vore om fastighetsägare skapade som rutin att i samband med utflyttad hyresgäst och slutbesiktning även genomför en kontroll med vägglushund, vilket innebär att du som hyresvärd får tidig vetskap över situationen och ett angrepp kan upptäckas så mycket tidigare än att avvakta till hyresgästen får problem. Därmed får du också kontroll på ev spridning till andra delar av fastigheten.

Efterkontroll

En vägglushund kan och bör även användas efter en avslutad sanering för att kontrollera att inga levande vägglöss finns kvar, då hunden inte ska markera för döda löss. 
Här får man svar om saneringen varit lyckad eller inte. Vid stora angrepp krävs oftast många saneringar och detta tar tid innan man kan säga att vägglusproblemet är borta.