En specialsökhund- vägglushund som arbetar måste vara miljöstark, opåverkad av sin omgivning och klara att koncentrera sig  oavsett vilka störningar som finns i omgivningen.

En tjänstehund inom specialsök oavsett inriktning måste ha en mycket god arbetskapacitet och orka arbeta under långa pass, vilket kräver en bra sökuthållighet och ha en god koncentration, samt att hunden måste vara motiverad för sitt arbete och tycka det är värdefullt att vilja hitta det den är lärd att söka efter, oavsett preparat.

Tjänstbarhetsprov

Vi kontrollerar våra hundar och ekipage för Reino Oskarsson, Gömmets Hundskola. Han vet vad som krävs för kvaliteter av ett ekipage i operativt arbete och vilket grundarbete som ligger bakom innan ett ekipage anses färdig att träda i tjänst.  Reino besitter en oerhört stor erfarenhet av både mentalitet och sökhundar, oavsett preparat.

Reino har över 40 års yrkeserfarenhet bakom sig när det gäller olika inriktningar inom hundbranschen, där bland annat en större del handlar om specialsökhundar. 
Tillsammans med Sven Järverud var Reino med och tog fram ett certifieringssystem för mögelhundar i Tyskland, där han haft stora framgångar med mögelhund.

Tjänstbarhetsprovet som Reino genomför grundas på att föraren måste kunna läsa av sin hund, kunna redogöra för sökområdet och påvisa var ev. markeringar påträffats. Hunden testas i uthållighet och föraren får taktiskt lägga upp sitt sökarbete och planera hur detta ska utföras. Det blir ett verklighetsbaserat test för ekipaget. Ekipaget måste också kunna tala om när man anser att området är genomsökt, samt skriva en avrapportering för ev åtgärd.

Efter avslutat prov får ekipaget ett protokoll som tydligt visar på vad tjänstbarhetsprovet innehåller och vad man tittat på, samt ett kvalitetsbevis. Detta prov görs årligen för att kontrollera att man som ekipage håller standarden för att arbeta operativt.

Det ligger många timmars arbete bakom en välutbildad sökhund och många års yrkeserfarenhet för att lyckas bli en duktig sökhundförare. Tillsammans blir detta ett oslagbart ekipage och ett hållbart koncept. Detta kan vi leverera!

Med lång yrkeserfarenhet inom hund så vet vi hur oerhört viktigt det är att hunden har de rätta mentala egenskaperna för att bli en bra arbetande sökhund.